Artykuł sponsorowany

Co zaliczamy do stałych urządzeń gaśniczych gazowych dla pomieszczeń elektrycznych i szaf?

Co zaliczamy do stałych urządzeń gaśniczych gazowych dla pomieszczeń elektrycznych i szaf?

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe to nowoczesne i skuteczne rozwiązania stosowane w celu ochrony pomieszczeń elektrycznych oraz szaf sterowniczych przed pożarem. Wykorzystanie takich systemów pozwala na szybkie i efektywne gaszenie ognia, minimalizując ryzyko uszkodzeń sprzętu oraz strat materialnych. W artykule przedstawimy rodzaje stałych urządzeń gaśniczych gazowych stosowanych w tego typu obiektach oraz ich główne zalety.

Rodzaje i charakterystyka stałych urządzeń gaśniczych gazowych

W zależności od potrzeb oraz specyfiki pomieszczenia, można wybrać różne rodzaje stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Najpopularniejsze z nich to systemy gaśnicze oparte na gazie HFC (heksafluoropropan), FM200 (heptafluoropropan) czy Inergen (mieszanina azotu, argonu i dwutlenku węgla). Wszystkie te substancje są niepalne, nieprzewodzące oraz niekorozjacyjne, co sprawia, że doskonale nadają się do zabezpieczania pomieszczeń z urządzeniami elektrycznymi.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe dla pomieszczeń elektrycznych i szafbezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Gazy używane w tego typu systemach są nietoksyczne, nie powodują zmniejszenia stężenia tlenu w pomieszczeniu oraz nie mają negatywnego wpływu na warstwę ozonową. Ponadto, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod gaszenia, takich jak woda czy środki pianotwórcze, gazy gaśnicze nie powodują uszkodzeń sprzętu ani zalania pomieszczeń.

Jedną z głównych zalet stałych urządzeń gaśniczych gazowych jest ich szybkość działania. Systemy te są wyposażone w czujniki dymu i temperatury, które w przypadku wykrycia zagrożenia natychmiast uruchamiają proces gaszenia ognia. Dzięki temu możliwe jest zahamowanie rozwoju pożaru już na wczesnym etapie, co znacznie ogranicza ryzyko poważnych uszkodzeń urządzeń elektrycznych oraz strat materialnych.

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych pozwala na znaczną redukcję strat wynikających z pożarów w pomieszczeniach elektrycznych i szaf sterowniczych. Gazy gaśnicze nie pozostawiają żadnych śladów ani osadów, co sprawia, że po zakończeniu akcji gaśniczej nie ma konieczności przeprowadzania kosztownych prac porządkowych czy wymiany uszkodzonego sprzętu. Ponadto szybka reakcja systemów gaśniczych minimalizuje ryzyko przerw w dostawie energii oraz utraty danych.